Ιστορία

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου είναι ένας δυναμικός και δραστήριος φορέας με σημαντική τοπική ιστορικότητα. Διαδραματίζει τα τελευταία σχεδόν τριάντα τρία χρόνια ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά δρώμενα της τοπικής κοινωνίας αλλά και ευρύτερα της Αττικής, στην αρχή της λειτουργίας του ως Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Μοσχάτου και στη συνέχεια, μετά την Καλλικρατική συνένωση, ως Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

Το Πνευματικό Κέντρο αριθμεί εκατοντάδες μελών και συμμετεχόντων στις δράσεις του και προσελκύει το πολιτιστικό ενδιαφέρον σε μεγάλο τμήμα, όχι μόνο του Μοσχάτου και του Ταύρου, αλλά όλης της Αττικής.

Το Πνευματικό Κέντρο ιδρύθηκε το Σεπτέμβρη του 1984, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο Μοσχάτου» και σκοπό την πολιτιστική ανάπτυξη διαμέσου της αξιοποίησης λαογραφικών και ιστορικών πολιτιστικών πόρων της τοπικής κοινωνίας.

Μετά τη συνένωση και τη δημιουργία του νέου Καλλικρατικού Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου το Πνευματικό Κέντρο διατηρήθηκε ως Νομικό Πρόσωπο και εξακολουθεί την αυτοτελή λειτουργία του, με την παράλληλη ενσωμάτωση και συγχώνευση των δραστηριοτήτων του Πνευματικού Κέντρου του συνενωμένου Δήμου Ταύρου, ένας φορέας με τη δική του ιστορική διαδρομή και τις δικές του σημαντικές κατακτήσεις στον τομέα του πολιτισμού.

Το νέο Πνευματικό Κέντρο πολλαπλασιάζει τις δράσεις του και τα τμήματά του με ιδιαίτερα θετικές συνέπειες στην τοπική κοινωνία του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

33 χρόνια λειτουργίας για το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και μία πορεία προς ένα μέλλον με ακόμα περισσότερες δράσεις και έντονη πολιτιστική παρουσία